Serveis

Eficiència energètica


Anàlisis de la qualitat de l’energia elèctrica mitjançant equips portàtils o implementant equips i software de gestió energètica.

Permet obtenir millor control de l'eficiència energètica i la detecció d'anomalies a la xarxa elèctrica.

  • Anàlisis i estudi energètic de la xarxa.
  • Control del consum per unitat produïda.
  • Compensació d’energia reactiva.
  • Filtratge d’harmònics.
  • Documentació tècnica a partir de la informació obtinguda.

 

Avís legal