Aplicacions

Sector alimentàri

 • Cintes transportadores
 • Magatzems robotitzats
 • Elevadors
 • Desviadors de caixes
 • Màquines de dosificació
 • CIP's de neteja
 • Control d'aigües i primeres matèries
 • Auto-claus
 • Controls de clima
 • Control de bombos
 • Homogeneïtzadors

Sector metal·lúrgic

 • Cablejadores
 • Centrifugadores
 • Transports de bastidors
 • Control de forns
 • Posicionador de cilindres
 • Guia-fils
 • Torres de refrigeració


 

Sector químic

 • Control de reactors
 • Línies de neteja
 • Màquines de dosificació
 • Controls de qualitat d’aigües
 • Nebulitzadors
 • Tractament de superfícies 

Altres aplicacions

 • Registres de dades
 • Control d'accessos
 • Aparcaments automatitzats
 • Controls d'il·luminació
 • Encaixadores
 • Envasats i picking
 • Depuradores
 • Plantes de tractament

Avís legal